top of page

Abril 2023→ S’han afegit dos contes que tracten el fet de plorar a Més!.

S'han arreglat alguns desajustos de la web.

Gener de 2023→ S’ha afegit un conte que tracta les pèrdues a Més!.

Octubre de 2022→ S’ha afegit un conte que tracta la mort.

Agost de 2022→ S’han afegit diferents contes que tracten les emocions.

bottom of page